เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน
กิจกรรมที่1 กิจกรรมยอดนักอ่าน (เก็บจากสถิติการยืมหนังสือ )นักเรียนที่มียอดการยืมสูงสุด 20 อันดับ รับรางวัลและเกียรติบัตร
กิจกรรมที่2 กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด บันทึกเรื่องราวที่ประทับใจจากการอ่านลงแบบฟอร์มบันทึกการอ่าน(แบบฟอร์ม ในliveworksheets กดลิ้งค์ด้านเพื่อบันทึกการอ่านส่งประกวดเพียง1เรื่อง (แคปหน้าจอส่งผลงานได้ที่ครูผู้สอนภาษาไทย หรือ ส่งเมล์ให้คุณครูศิริกาญจน์ goodgold24kan@gmail.com)รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ระดับชั้นละ3รางวัล

ระดับชั้น ม. ต้น https://www.liveworksheets.com/4-xl755173cp

ระดับชั้น ม. ปลาย https://www.liveworksheets.com/4-ds755821it