เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอ่าน ลุ้นรับของรางวัล

ห้องสมุดโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านเพื่อลุ้นรับของรางวัล นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

กดลิ้งค์https://www.liveworksheets.com/4-jg165812xp เพื่อบันทึกการอ่าน

ขั้นตอนการบันทึก และส่งบันทึกการอ่าน  https://www.canva.com/design/DAEoGpBfjHg/nzpRDpYxbOj3eS0VerVx2A/view?utm...

ตั้งแต่บัดนี้-30กันยายน 2564