"อยู่บ้านก็อ่านได้"

"ห้องสมุดขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านในสถานการณ์โควิด"

นักเรียนสามารถเข้ายืมหนังสือออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป