ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การ์ตูนนิทานธรรม พระมโหสถ
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "การ์ตูนนิทานธรรม พระมโหสถ"เล่มนี้ เป็นหนังสือนิทานเรื่องพระมโหสถ จัดพิมพ์ด้วยระบบ Digital Print ที่มีความระเอียดสูง จัดพิมพ์เพื่อสนองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช