ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

24 ชั่วโมงในโรมโบราณ: ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น 24 Hours in Ancient Rome: A Day in the Life of the People who Lived There
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : ฟิลิป มาทิสซาค
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ทำความรู้จักกรุงโรมอย่างแท้จริง ผ่านช่วงเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง อันน่าสนใจในชีวิตของผู้คน ที่อาศัยอยู่ในนครแห่งนี้ ตั้งแต่นักบวชหญิงไปจนถึง นางคณิกา ทาสไปจนถึงวุฒิสมาชิก นักบวชหญิงพรหมจารีเวสตา ไปจนถึงยามตรวจการณ์ คนเหล่านี้คือสามัญชนคนธรรมดา ที่จะทำให้นครโบราณแห่งนี้ กลับมามีชีวิตอย่างเด่นชัดอีกครั้ง