ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Speed Thinking เก่งคิดติดสปีด !
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : Ken Hudson
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : พบกับ Speed thinking สูตรลัดเพิ่มพลังทักษะการคิด (thinking skill) เพื่อให้คุณคิดได้เร็วขึ้น ซึ่งสามารถใช้กับการแก้ปัญหาประจำวัน สร้างสรรค์ความคิด และ ใช้ในกระบวนการตัดสินใจ หนังสือเล่มนี้จะให้กลไกและขั้นตอนในกระบวนการคิด พร้อมกับแผนผังฝึกคิดเร็ว ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณคิดได้เร็วแบะมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สารบัญ บทนำ การคิดเร็วคืออะไร? ส่วนที่ 1 พื้นฐานการคิดเร็ว - บทที่ 1 การอยู่รอดของคนที่คิดเร็วกว่า - บทที่ 2 ไขประตูสู่ 2 นาทีมหัศจรรย์ - บทที่ 3 4 ขั้นตอนวงจรการคิดเร็ว ส่วนที่ 2 ฝึกฝนการคิดเร็วกับแผนผังคิดเลขเร็ว - บทที่ 4 9 วิธีใช้แผนผังฝึกคิดเร็วเพื่อรวบรวมความคิด - บทที่ 5 9 วิธีใช้แผนผังฝึกคิดเร็วเพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่าและเร็วกว่า - บทที่ 6 9 วิธีใช้แผนผังฝึกคิดเร็วในการแก้ปัญหา - บทที่ 7 9 วิธีใช้แผนผังฝึกคิดเร็วเพื่อความสำเร็จในชีวิต - บทที่ 8 คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการคิดเร็ว แบบฟอร์มแผนผังฝึกคิด