ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ฉบับจิ๋วแต่แจ๋ว (Version 2)
หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สุทธิพล หึกขุนทด (ครูอ๊อดดี้)
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวบรวมแนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามพิชิตข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ โดยอธิบายถึงหลักไวยากรณ์ที่ควรเรียนรู้ และมีแบบฝึกหัดให้ทดสอบ นำเสนอครอบคลุมทุกส่วนของข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษแนวใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วย Dialogs, Situational Dialogs, Sentence Completion, Text Completion, Vocabulary, Reading Comprehension และ Error Identification ช่วยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความคุ้นเคยกับตัวข้อสอบ ทำให้น้องๆ เกิดความมั่นใจ มีความพร้อม และนำไปสู่ความสำเร็จในการสอบสมตามเป้าหมาย