ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับสมบูรณ์
หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : สมปอง คงนิ่ม
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คู่มือเล่มนี้ช่วยให้ผู้เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จะต้องนำไปในวันสอบ รวมทั้งขั้นตอนต่างๆ ในการสอบ และแนวข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงกฎหมายจราจรและเครื่องหมายจราจรที่สำคัญ รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ควรทราบไว้