ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Phrasal Verbs ทางลัดคำศัพท์ ฉบับฮาเฮ
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ฤทธิ์วรรณ มะแซ (ครูพี่วัน)
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ นำเสนอคำศัพท์ Phrasal Verbs ในรูปแบบของนิยาย ที่ถูกร้อยเรียงเป็นเรื่องราว เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านได้รับความเพลิดเพลิน โดยเนื้อหาหนังสือยังได้สอดแทรกความรู้สำเร็จรูป เพื่อให้ง่ายต่อการจินตนาการ นึกภาพตาม จดจำและนำไปใช้ได้จริงในระยะยาว พร้อมมีตัวอย่าง และแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้อ่านไว้ทดสอบความรู้ ทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาอีกด้วย