ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือเรียนไวยากรณ์ญี่ปุ่นเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : วาสนา ประชาชนะชัย
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รวบรวมไวยากรณ์ที่สำคัญต่อการเรียนและการสอบภาษาญี่ปุ่น เข้าใจง่าย จดจำได้เร็ว ด้วยโครงสร้างประโยคที่ต้องรู้ ตัวอย่างการใช้จริง คำศัพท์น่ารู้ แบบฝึกหัดท้ายบท แนวข้อสอบพร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด