ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เงาะป่า (ฉบับการ์ตูน)
หมวด : การ์ตูน
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
ผู้แต่ง : ชลลดา ชะบางบอน
ยอดคงเหลือ : 0
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : พบกับเรื่องจริงของชาวเงาะจากการถ่ายทอดของคนังเงาะน้อย มหาดเล็กผู้เป็นที่โปรดปรานยิ่งแห่งองค์พระพุทธเจ้าหลวง ร้อยเรียงผ่านท่วงทำนองแห่งบทละครรำ เกิดเป็นวรรณคดีมรดกที่แปลกใหม่ด้วยสีสันของป่า กลุ่มชนพื้นเมืองโบราณ วัฒนธรรมประเพณีอันแปลกตา และความรักที่ไร้เขตจำกัดของเผ่าพันธุ์ใน "เงาะป่า" บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนสวยงาม นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับสาระความรู้ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย