ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เจ้าแม่กวนอิม (ฉบับการ์ตูน)
หมวด : การ์ตูน
สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์
ผู้แต่ง : ชลลดา ชะบางบอน
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือฉบับการ์ตูนเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับพระโพธิสัตว์แห่งความการุณย์ ผู้ทรงมีวงพักตร์งดงามละมุนเปี่ยมเมตตา พระเกศาดำขลับดุจเมฆยามรติกาล พระฉวีผุดผ่องบริสุทธิ์ยิ่งกว่างาช้าง พระเนตรงามกว่านัยน์ตาของสตรีใดในโลก พัสตราภรณ์เครื่องทรงสีขาวสกาวแสงราวสายฟ้า พระหัตถ์ซ้ายทรงแจกันหยกขาวเปี่ยมน้ำทิพย์แห่งความกรุณา พระหัตถ์ขวาทรงกิ่งหลิว พระกรรณคอยสดับฟังเสียงร่ำร้องทุกขเวทนาของสัตว์โลก พระเมตตายิ่งใหญ่เป็นที่ประจักษ์แก่เรา สมพระนามพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมอวโลกิเตศวร ถ่ายทอดในรูปแบบการ์ตูนสวยงามสนุกสนาน นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้ความรู้ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย