ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

มือใหม่หัดใช้ Photoshop CS3 ฉบับแต่งภาพดิจิตอล
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : โปรวิชั่น
ผู้แต่ง : วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : รู้จักกับโปรแกรม Photoshop/ พื้นฐานการใช้งาน Photoshop ปรับแต่งภาพกราฟิกเบื้องต้น เลือกพื้นที่และการแยกวัตถุออกจากฉากหลัง ใช้งานเลเยอร์ วาดและระบายสีใส่ข้อความแก้ไขข้อบกพร่องของภาพตกแต่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพตกแต่งและตัดต่อภาพบุคคลพิมพ์และเตรียมภาพเพื่อส่งอัด