ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เก่งภาษาจีนง่ายๆ อ่านออก พูดได้ฯ
หมวด : ภาษาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "เรียนรู้และเข้าใจภาษาจีนได้ง่ายๆ ด้วยคู่มือเล่มนี้เล่มเดียว ครอบคลุมทั้งเรื่องราวตั้งแต่พื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นอักษร สระ คำศัพท์ รูปประโยค/บทสนทนา ทุกคำศัพท์และประโยคมีภาษาไทยกำกับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ศึกษาได้ด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้น ดังนี้ • พยัญชนะ/สระ/การเทียบเสียง • บทสนทนาต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน • คำศัพท์น่ารู้ • การเขียนและการอ่าน นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบความรู้เพื่อฝึกทักษะและให้เกิดความชำนาญอีกด้วย "